FR EN DE ES PT IT
Profilo Ankama

Profilo Ankama di sayachatta

Contatta Chiedi l'amicizia
Iscritto dal 10/12/2016

Presentazione

Chips

Personaggi

Djikann Xelor Liv 201 Pandora
Kamekage Anutrof Liv 201 Pandora
Kazuiko Aniripsa Liv 199 Pandora
Gekirinko Ouginak Liv 138 Pandora
Kokeshiko Huppermage Liv 127 Pandora
Moujuu Ga Arimasen Ouginak Liv 111 Rubilax
Bakemono Ga Arimasen Osamodas Liv 111 Rubilax
Sake Ga Arimasen Pandawa Liv 111 Rubilax
See'Ojee Steamer Liv 86 Pandora
Akaitami Sacrido Liv 76 Pandora
Djikanasucre Pandawa Liv 76 Pandora
Kokeshi Ga Arimasen Sadida Liv 69 Rubilax
See'O'Jee Steamer Liv 64 Pandora
Kazuiki Aniripsa Liv 64 Pandora
DAT-Djikann Xelor Liv 64 Pandora